Grace Chinese Christian Church    35th anniversary special edition 35週年堂慶特別版         [简体显示]

徵召詩班員 長青團契

Email

徵召詩班員:凡信主受洗並穩定聚會 3個月的,請聯繫何荔姊妹。
下主日 1.30-2.30有長青團契,歡迎 65歲上弟兄姊妹參加。